Velkommen til Låter Vasslag
 

Velkommen til vår nye hjemmeside !
Endelig er også Låter vasslag på nett. Vi håper denne siden skal dekke abonnentenes behov for informasjon fra vasslaget.

Les mer
Nyheter

E-post Låter vasslag: post@latervasslag.no
 
..................................................................................................................................................................


Årsmøte 2019

  Det avholdes årsmøte i Låter Vasslag på ungdomshuset (Kvarven),  tirsdag 30. april - kl.20.00

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 22. april 2019

Årsmøtepapirer lastes ned her eller fås ved henvendelse på tlf 90037747

Regnskap
Årsberetning

 ..................................................................................................................................................................

  

Gangbru over inntakskummen.

Les mer