Om oss

Låter Vasslag
8093 Kjerringøy                          

Kontakttelefon: 900 37747
E-post; post@latervasslag.no
Bankkontonr: 8902.07.53561
foretaksnr: 970 189 807

Låter vasslag BA, leverer vann til mesteparten av Kjerringøys befolkning, i området Strandå - Fjære.
Laget har pr i dag ca 400 abonnenter.
Vannet tas fra Indre låtervann, som er et fjellvann med svært lite vegetasjon og dyreliv.
Dette gir vann av meget god kvalitet og rensebehovet er kun UV-stråling.