Generalforsamling 2017


Årsmøte Låter Vasslag SA
Det avholdes årsmøte i Låter Vasslag på Kjerringøy Havn Bryggehotell
onsdag 26. april 2017, kl. 20.00

Saker som ønskes tatt opp på årmøtet må være styret i hende innen 19. april 2017.

Årsmøtepapirer kan lastes ned her
, eller fås ved å kontakte tlf 90037747
Referat fra årmøtet kan lastes ned her