Generalforsamling 2016
Årsmøte Låter Vasslag SA

Det avholdes årsmøte i Låter Vasslag SA på Kjerringøy Havn Bryggehotell, Onsdag 20. april 2016 kl. 20.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 16. april 2016.

Sakspapirer kan lastes ned på denne linken, eller fås ved å kontakte tlf 90037747
Årsmelding kan lastes ned på denne linken