Generalforsamling 2018
 
 
Generalforsamling 2018

Det avholdes årsmøte i Låter Vasslag på Kjerringøy Havn Bryggehotell
onsdag 25. april 2018 - kl.20.00

Saker som ønskes tatt opp på årmøtet må være styret i hende innen 19. april 2018.

Årsmøtepapirer kan lastes ned under eller fås ved henvendelse telefon 90037747

Referat fra møtet
Innkalling
Regnskap
Årsberetning