Ledningsnett

Låter vasslag har Indre Låtervann som sin hovedvannkilde. Dette er et fjellvann som ligger mellom Eidetind og Kaffetind. Vannet ligger 466m over havet og har svært god vannkvalitet.
Inntaket er ca 4,5m under vannflaten, men vil i løpet av våren/sommeren 2012, bli forlenget til en dybde på ca 12m. Dette blir først og fremst gjort for å hente ut vann med så høy temperatur som mulig (ca 4 grader) Vi håper at dette tiltaket skal kunne redusere frostproblemene vi har om vinteren.

I tillegg til hovedledningen ut av vannet, ble det høsten 2010 etablert en reserveløsning med en 160mm PE-ledning.
Hvis hovedledningen fryser kan denne åpnes, og vann vil da renne fritt nedover fjellet til Nedre Låter vann. 
Denne løsningen måtte vi benytte oss av i vinter, da hovedledningen ned fra fjellet frøs igjen. Bortsett fra tiden det tar før vannet er nede ved inntaket (83 moh), fungerer dette tilfredsstillende.

Hovedledningen fra Øvre- til Nedre Låtervann er en PE-ledning  med dim 110mm øverst og 63mm nederst. Ledningen har en lengde på ca 1200 m
Fra Nedre Låtervann til inntakskummen ligger en 63mm PE-ledning. (ca 600 m)
Det blir nå vurdert å skifte ut hele strekket fra Øvre Låtervann til inntaket, med isolert ledning.

Fra inntakskummen til veien på Låter ligger det en gammel PEL-ledning (160mm) fra tidlig på 60-tallet. Denne strekningen på ca 1000m, vil bli skiftet ut i løpet av året.

Fra kum på Låter til renseanlegg (ca 1200m), ble det lagt ny 160mm PE-ledning i 2004.

Fra renseanlegg på Strandå til Kjerringøy sentrum, består hovedledningen stor sett av 6" asbestsement-rør. Disse rørene er ennå av god kvalitet, så utskifting av disse er pr i dag ikke en prioritert oppgave.
Til Strandågården ble det lagt ny stikkledning i 2008. (110mm PE)
Også hovedledningen over Strandåelva er skiftet ut med 160mm PE-ledning.

I Kjerringøy sentrum har hovedledningen to løp. Ett fra kum nord for Bo-Godt, gjennom sentrum, under Zahl-fjøsen til kum ved skola.
Ett fra kum nord for Bo-Godt, opp til hovedveien og langs veien til kum ved skola.
Dette gjør at vi kan stenge av for sentrum, uten at skole, butikk, handelssted og Fjære blir fri for vann.

Ledningen fra kum nord for Bo-Godt,langs hovedveien til kum ved kirka, er en ny 160mm PE-ledning, lagt i 2004. 

Fra kum ved kirka er ledningen grav ned utover Kirkeleira. Fra Kirkeleira til Jo-stranda på Fjære, ligger ledningen på havbunnen.
Strekningen fra kum ved skola til kum ved Ellinor Danielsen på Fjære, ble lagt i 2003 for å knytte Fjære til Låter vasslag. Dette er en 160mm PE-ledning.

På sjøledningen fra Kjerringøy til Fjære er det i havet anborret to stikkledninger. En 63mm PE-ledning til Vikan og en 110mm PE-ledning til Hannahaugen.

Fordelingsnettet på Fjære er stort sett eldre PEL-leddninger av varierende dimensjon og kvalitet.
Deler av nettet her er også underdimensjonert. Her må det nok om ikke mange år gjøres tiltak, både for å bedre kvaliteten på og øke kapasiteten på nettet.