Renseanlegg
Bygget for vannbehandlingsanlegg stod ferdig i 2004. Bygget inneholder også kontor og lager.
Her fra siste innspurten med legging av torv på taket
.

Når vannet kommer inn i renseanlegget, går det først gjennom en trykksil som fjerner det som måtte være av urenheter i vannet.


Deretter går vannet gjennom UV-behandlingsanlegget.

Vannet kommer inn i anlegget med et trykk på ca 8,0 kg.
Her blir trykket redusert til ca 6,5 kg, før det går ut på nettet
.

Vannet har en ph-verdi (surhetsgrad) på ca 5,5 når det kommer inn til anlegget.
Kravet er at ph-verdien skal ligge mellom 6,5 og 9,5, så for å oppnå dette må vi tilsette natriumsilikat (vannglass
)

Dette skjer automatisk gjennom en pumpe som styres av en vannmåler.

Anlegget er utstyrt med et nødstrømaggregat. Dette starter automatisk hvis strømmen blir borte, og stopper automatisk når strømmen er tilbake.
I tillegg blir det sendt ut varsel på sms, med en gang anlegget blir strømløst.


 Et lite lager av rørdeler, utstyr og verktøy, har vi fått plass til
.


og et lite kontor.