Velkommen til Låter Vasslag
 

Velkommen til vår nye hjemmeside !
Endelig er også Låter vasslag på nett. Vi håper denne siden skal dekke abonnentenes behov for informasjon fra vasslaget.

Les mer
Nyheter

E-post Låter vasslag: post@latervasslag.no
 
..................................................................................................................................................................


Årsmøte 2018

 Det avholdes årsmøte i Låter Vasslag på Kjerringøy Havn Bryggehotell, onsdag 25. april - kl.20.00

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 19. april 2018

Årsmøtepapirer kan lastes ned under eller fås ved henvendelse på tlf 90037747

Innkalling
Regnskap
Årsberetning


..................................................................................................................................................................

  

Gangbru over inntakskummen.

Les mer