Generalforsamling 2021
Årsmøte avholdes 30. juni kl 20.00

Sakspapirer kan lastes ned her: Årsberetning og regnskap

Pga COVID må deltagere melde seg på til 90037747 eller 91857800