Generalforsamling 2020
På grunn av korona pandemien blir årsmøtet utsatt frem til det er mulig å gjennomføre.

Årsberetning og regnskap kan lastes ned.