Årsmøte 2019

Det avholdes årsmøte i Låtervasslag på ungdomshuset(Kvarven), tirsdag 30. april kl 20.00
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 22.april 2019.

Årsmøtepapirer kan lastes ned her, eller fås ved henvendelse på telefon 90037747.

Regnskap
Årsberetning