Velkommen til vår nye hjemmeside !

Her vil vi fortløpende legge ut informasjon om smått og stort som skjer i laget. Ved brudd på ledningsnettet eller andre problemer med vannforsyningen, vil det så raskt som mulig, bli lagt ut informasjon om dette. Vi ber om forståelse for at det ofte er nesten umulig å anslå hvor lang tid en reparasjon vil ta, men vi prøver så godt vi kan.
2011 har heldigvis vært et år uten et eneste brudd på ledningsnettet.
2012 har ikke startet like bra. Langvarig barfrost gjorde at slangen fra Indre- til Nedre Låtervann, frøs igjen. Dette resulterte i 2,5 døgn uten vann.
Dette beklager vi veldig sterkt. Vårt mål og ønske, er å ha en 100% stabil vannforsyning. Dette er nok umulig å oppnå, men vi forsøker å komme så nært som mulig.
Det positive med problemene vi hadde nå i februar, er at vi nå vet at tiltakene vi gjorde på fjellet virker.
Slangen ut av Indre Låtervann fryser ikke, og reserveoverløpet fungerer. Det vi undervurderte, var hvor lang tid det tar fra overløpet blir åpnet til vannet når inntakskummen. Vi ser på muligheter for å korte ned denne tiden, og vil senere komme tilbake med informasjon om dette.
Vi håper siden vil være til nytte, og mottar gjerne både ris og ros. Til dette kan du enten bruke gjesteboka eller sende en e-post.

Styret.