Nyheter

 ..................................................................................................................................................................
Endelig går det an å få reingjort silen i inntaksummen på en trygg og forsvarlig måte.
Vannsituasjonen er for tida god.
Etter befaring på fjellet i dag, 08.03, ser vi at vannene er fulle og det renner godt i elva ned mot inntaket.
Slangen ned fra fjellet er fremdeles frosset, og vil nok ikke tine før det blir vår.
Men reserveoverløpet ut fra Indre Låtervann fungerer, og vil sikre vannforsyningen til slangen tiner.