Generalforsamling - 2012
Årsregnskap med noter og årsberetning 2011, trykk her; uploads/userfiles/files/rsregnskap2011lter.pdf

Saksliste og budsjett, 2012, trykk her; uploads/userfiles/files/sakslisteogbudsjett2012.pdf

Årsmøtereferat, trykk her; uploads/userfiles/files/rsmtereferat.pdf